Aktuálne výzvy na OH


Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2021 - ukončená
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 26. 4. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 3. 5. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 7. 5. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve


Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2021 - ukončená
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
6.4 - Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 2. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22. 2. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 26. 2. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID-19Výzva na odborných hodnotiteľov č. 6/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 2. 10. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 5. 10. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 9. 10. 2020
 
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID -19
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 5/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 8.6. – Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020
 
Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020   
 
 
 

 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2020
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 19. 5. 2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 5. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   27. 5. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva na OH č. 3/2020

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Výzva MAS 2/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4. 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14. 4. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 4. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 22. 4. 2020
Viac informácií o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré si môžete stiahnuť tu:
 

Výzva č. 2/2020
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2020
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 13. 1. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 1. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   21. 1. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva č. 1/2020 na výber OH (pdf)
Výzva č. 1/2020 na výber OH (docx.)
 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2019
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:     10. 12. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31. 12. 2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   11. 1 . 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie tu:

Výzva č. 02/2019 na výber OH (pdf)

Výzva č. 02/2019 na výber OH (docx)


Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2019
 
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2  – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:     18. 06. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 10. 07. 2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   31. 07. 2019
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie tu:

Výzva č. 01/2019 na výber OH (pdf)

Výzva č. 01/2019 na výber OH (docx)
 

 
 | Archív