Stanovy (z 12. 12. 2020), pôvodné Stanovy (2008

Prihláška za člena MAS (aktualizované 2015)

Organizačný poriadok (z 8. 6. 2017)

Koncepcia cyklotrás v území MAS Horný Liptov 

Dizajn manuál MAS Horný Liptov

Výročné správy MAS 2008, 2009, 2010 (prezentácia, správa), 2011, 2012, 2013, 2014  

Vyhodnotenie prieskumu: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života v regióne Horný Liptov 

Uznesenie z členskej schôdze z 26. 3. 2013 

Uznesenie z členskej schôdze z 20. 3. 2014

Uznesenie z členskej schôdze z 26. 3. 2015
 | Archív