SEM A TAM PO HORNOM LIPTOVE 2020

Sem a Tam po Hornom Liptove – na bicykli 2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje súťaž s názvom Sem a Tam po Hornom Liptove - na bicykli. Ide o aktivitu, ktorá podporuje spoločne strávený čas rodín v prírode za účelom spoznávania zaujímavých miest na Hornom Liptove a získavania nových zážitkov - na bicykli.

Súťaž je určená pre rodiny s deťmi a spočíva v prejdení čo najväčšieho počtu kilometrov na bicykli po území a cyklotrasách Horného Liptova. Rodina je minimálne 1 dospelý a 1 dieťa.
Prvé tri rodiny, ktoré prejdú najviac kilometrov, budú odmenené zaujímavými cenami. Priebežné výsledky a aktuálne informácie budú zverejňované na FB stránke s názvom Miestna akčná skupina Horný Liptov.

Priebeh súťaže:
 • Rodina prejde na bicykloch ľubovoľne dlhý úsek (minimálne však 2 km) po niektorej z vyznačených cyklotrás na Hornom Liptove.
 • Pre evidenciu najazdených kilometrov je potrebné mať v mobile nainštalovanú jednu z dostupných športových aplikácií (Strava, Endomondo a pod..) - stačí ak aplikáciu bude mať len 1 člen z rodiny.
 • Po ukončení jazdy je potrebné uložiť si GPS záznam z aplikácie.
 • Na zázname z aplikácie musí byť čitateľne uvedený dátum, počet najazdených kilometrov (minimálne 2 km) a GPS záznam z trasy.
 • Dôležité je, aby rodina, ktorá sa do súťaže zapojí registrovala všetky svoje jazdy pod rovnakým menom!
 • Najazdené kilometre sa nenásobia počtom členov rodiny!
S výhercami budeme komunikovať prostredníctvom poskytnutých emailových kontaktov.

Registrovanie jázd je možné do 30. 8. 2020 23:59 hod. na tomto linku: https://forms.gle/2JWERfGYPsY9VgZg9
(čo všetko a v akom tvare je potrebné vyplniť, nájdete nižšie v časti registrácia jazdy).

Registrácia jazdy: 
Každú jazdu je potrebné zakaždým zaregistrovať na tomto linku: https://forms.gle/2JWERfGYPsY9VgZg9
Účastník do formulára zadáva tieto údaje:
 • Kontakt: emailovú adresu
 • Účastník: Rodina (názov pod ktorým sa rodina prezentuje)
 • Počet členov (pri každej jazde min. 1 dospelý a 1 dieťa)
 • Vzdialenosť v km
 • Trasa, ktorou z cyklotrás išli (označenie cyklotrasy, prípadne jej názov)
 • GPS záznam z jazdy - priložiť ako obrázok

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať. 
 
email: mashornyliptov@gmail.com
kontakt: 0903 425 113
kontaktná osoba: Andrej RezníkV súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom prihlášky súťažiacudeľujem súhlas Miestnej akčnej skupine Horný Liptov, Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok na spracovanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári v súťaži Sem a Tam po Hornom Liptove – na bicykli za účelom registrácie jázd a evidencie súťažiacich. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so súťažnými podmienkami zverejnenými na www.hornyliptov.sk


Beriem na vedomie, že do súťaže sa zapájam na vlastnú zodpovednosť a organizátor nezodpovedá za prípadné škody na majetku alebo zdraví počas súťaže. | Archív