Územie MAS Horný Liptov tvorí 25 obcí okresu Liptovský Mikuláš:
 | Archív