Výzva pre aktivitu C2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-007
Pridané: 28.07.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-007, na hlavnú aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby

Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021  Viac »

Výzva pre aktivitu C1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-006
Pridané: 28.07.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-006, na hlavnú aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021  Viac »

Výzva pre aktivitu E1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-005
Pridané: 20.07.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-005, na hlavnú aktivitu E1 Trhové priestory

Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 10. 09. 2021  Viac »

Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004
Pridané: 20.07.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-004, na hlavnú aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 

Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 18. 10. 2021 Viac »

Výzva pre aktivitu D2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003
Pridané: 07.06.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-003, na hlavnú aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.  

Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021  Viac »

Výzva pre aktivitu D1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-002
Pridané: 07.06.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-002, na hlavnú aktivitu D1 Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021
Viac »

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001
Pridané: 24.05.2021
Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-511-001, na hlavnú aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.   

Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021

Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021 

Upozorňujeme žiadateľov, že 3. 8. 2021 došlo k formálnej úprave príloh č. 06 a 07 k ŽoPr.
Upravené prílohy sú k dispozícíí na stiahnutie spolu s výzvou. 
Viac »

 | Archív