Dátum zverejneniaČísloPredmetSumaDodávateľDátum uzavretia
10.03.2021IROP-Z-302051AKT7-511/512-28Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Horný Liptov648 545,26€Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky10.03.2021
23.09.2020Zmluva dizajn manuál MAS Horný Liptov23.09.2020
28.08.2020IROP-Z-302051AFV1-511-51ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP209 763,58Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR24.08.2020
02.06.2020 IROP-Z-302051Q483-511-23DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR00.00.0000
28.04.2020831/CC/18-D5Dodatok k zmluve o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 28.04.2020
24.04.2020831/CC/18Zmluva o kontokorentnom úvere 7000Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.04.2020
19.09.2019KZ_1_2019nákup IKT4318,20LDCentrum Computers, s.r.o.16.09.2019
18.04.2019NFP309190Q886ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - celé znenie spolu s prílohami sú k nahliadnutiu na tomto linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3989514&l=sk46 208,85Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR25.03.2019
20.03.2019IROP-Z-302051Q483-511-23ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP132 934,30Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR08.03.2019
10.12.201801/2019Zmluva na servisnú činnosť200€IDEOS s r. o. 06.12.2018
 | Archív