Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051Q483-511-23
Predmet: DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00156621

Dátum zverejnenia: 02.06.2020
Dátum uzavretia: 00.00.0000

Príloha: Dodatok%20%C4%8D.%202%20k%20Zmluve%20o%20poskytnut%C3%AD%20NFP%20%C4%8D.%20IROP-Z-302051Q483-511-23%20-%20text.pdf


návrat


 | Archív