Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051Q483-511-23
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
Suma: 132 934,30

Dodávateľ:
Meno (názov): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
IČO: 00156621

Dátum zverejnenia: 20.03.2019
Dátum uzavretia: 08.03.2019

Príloha: Zmluva%20o%20poskytnut%C3%AD%20NFP%20%C4%8D.%20IROP-Z-302051Q483-511-23%20-%20text.pdf


návrat


 | Archív