Zmluva

Číslo: NFP309190Q886
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - celé znenie spolu s prílohami sú k nahliadnutiu na tomto linku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3989514&l=sk
Suma: 46 208,85

Dodávateľ:
Meno (názov): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
IČO: 00156621

Dátum zverejnenia: 18.04.2019
Dátum uzavretia: 25.03.2019

Príloha: Zmluva_NFP309190Q886%20-%20scan.pdf


návrat


 | Archív