Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051AKT7-511/512-28
Predmet: Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS Horný Liptov
Suma: 648 545,26€

Dodávateľ:
Meno (názov): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Adresa: Štefánikova15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287

Dátum zverejnenia: 10.03.2021
Dátum uzavretia: 10.03.2021

Príloha: Zmluva_implement%C3%A1cia%20strat%C3%A9gie%20CLLD_MAS_HL.pdf


návrat


 | Archív